Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Date
  • Type
  • Language

Search for: [Title = Statuta y przywileie koronne \/ z łacińskiego ięzyka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane y spisane przez \[...\] Jana Herborta z Fulstyna \[...\]] OR [Creator = Herburt Jan \(po 1524\-1577\)]

Number of results: 6

items per page

This page uses 'cookies'. More information