Filters

Search for: [Title = Katalog wystawy obrazów malarzy dawnych i współczesnych urządzonej staraniem Andrzejowej Księżny Lubomirskiej na dochód Towarzystwa im. Dzieciątka Jezus we Lwowie] OR [Creator = Treter, Mieczysław Henryk Kazimierz \(1883\-1943\)]

Number of results: 3

items per page

This page uses 'cookies'. More information