Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Date
  • Type
  • Language

Search for: [Title = Stefan król polski na prośbę Hrehora Massalskiego sędziego ziemskiego grodzieńskiego poleca wpisać poniższy dokument do akt kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz zrobić wypis tego aktu, który poświadcza] OR [Creator = Stefan Batory \(król Polski \; 1533\-1586\)]

Number of results: 18

items per page

Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)

1579 XII 15
pergamin

This page uses 'cookies'. More information