Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Date
  • Type
  • Language

Search for: [Title = Zygmunt August król polski potwierdza zamianę dóbr, którą uczynił jego ojciec król Zygmunt, oddając braciom \: Stanisławowi, Janowi, Stefanowi i Jerzemu Fredrom wieś Morańce w zamian za połowę ich wsi Popowice] OR [Creator = Zygmunt II August \(król Polski \; 1520\-1572\)]

Number of results: 43

items per page

Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)

1566 VIII 9
pergamin

Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)

1562 V 26
pergamin

This page uses 'cookies'. More information