Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Date
  • Type
  • Language

Search for: [Title = Zygmunt August król polski wydaje wyrok w sporze między Ormianami a władzami miasta Lwowa, rozstrzygając sprawy dotyczące właściwości organów miejskich administracyjnych i sądowych w stosunku do praw i przywilejów Ormian nadanych przez króla Zygmunta Starego \; ponadto rozsądza także inne pretensje Ormian] OR [Creator = Zygmunt II August \(król Polski \; 1520\-1572\)]

Number of results: 43

items per page

Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)

1566 VIII 9
pergamin

Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)

1562 V 26
pergamin

This page uses 'cookies'. More information