Filters

Search for: [Title = Postilla Domowa. To yest\: Kazania na Ewangelie Niedzielne y przednieysze Swięta, tak yako ye świętey pamięci Doctor Marcin Luther przes cały Rok Niemieckim yęzykiem kazał, z napisanych ksiąg nieboszczyka Mistrza Georgiusá Rorera, ktore on na każdy rok, tak yako ye sam D. Marcin Luther kazał, pilnie spisał y wespołek zebrał, wiernie nic nie odmieniayąc, ani odeymuyąc, ani przydawayąc, znowu sprawione y przes druk na yawność wydane. \[Cz. 1\-3\]] OR [Creator = Luther, Martin \(1483\-1546\)]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information