Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Date
  • Type
  • Language

Search for: [Title = Rada miasta Krakowa na prośbę starszych cechu nożowników krakowskich wydaje na piśmie wyrok z 15 grudnia 1561 r., o treści\: Rada miasta Krakowa wydaje wyrok w sporze między cechem nożowników krakowskich a kamieniarzami wyrobów z żelaza w Krakowie o sprzedawanie noży wybijanych z cechem krakowskim] OR [Creator = Rada miasta Krakowa]

Number of results: 3

items per page

This page uses 'cookies'. More information