Report a problem related to object: Wizervnk y Szacvnek Mynic Wszelakich Cvdzoziemskich, iako które w Koronie Polskiey brane y wydawane bydz maią: / Vczyniony przez Slawnego Kaspra Rytkiera probierza generaln[go] przysięgłe[go]: ; Za Dozorem Wielmoznego Pana Iana Firleia z Dąbrowice, Podskarbiego Koronnego: ; A za wlasnym roskazaniem Krola Ie[go] M. w druk wydany: wedlug vchwaly Seymu Koronnego Warszawskiego, w roku 159 osmym

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information