Report a problem related to object: Odpowiedz na xięgi X. Marcina Smigleckiego w ktorych chciał dowieść przedwiecznego bostwa Christusowego wiele dziwnych wywodow ku temu zgromadziwszy z ktorey się pokazuie iż nauka ktorą X. Smiglecki prowadzi nie może być żadnym świadectwem ani starego ani nowego Przymierza podparta

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information