Report a problem related to object: Ogień z Wodą To iest, O Vniey Traktacik : W korym [!] sie sprawa dawa, dla czego ludziom tym, ktorzy się mnieyszego Zboru Chrystianinami tytułuią, poki przy swych błędziech swoią, z prawowiernemi Ewangelikami zgoda nigdy doyść nie może / Spisany Przez F. Jakuba Zaborowskiego, za rozkazaniem Synodu Prowincialnego w Duchu Swiętym porządnie zgromadzonego y odprawionego w Bełzycach, Roku Pańskiego 1617. Dnia 22. Września.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information