Report a problem related to object: Jehanka Lewkowna Kieńkiewicz z mężem i synami oświadcza, że zawarła dobrowolną ugodę z Hanną Wasyliewną Kroszyńską w taki sposób, że za sto kop groszy litewskich zrzekła się pretensji do dwóch poddanych (służb) z dóbr ostaszyńskich odziedziczonych po ojcu, do których Hanna Kroszyńska prawo swoje udowodniła przedstawionym przywilejem

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information