Report a problem related to object: Zygmunt król polski na podstawie dokumentu przedłożonego przez Hannę, wdowę po kniaziu Wasylu Kroszyńskim, zatwierdza prawo jej do dóbr Ostaszyn z przynależnymi wsiami : Kajszówką, Wyszkowem i innymi w pow. nowogródzkim oraz dokument ten przytacza ; ponadto potwierdza tejże Hannie Kroszyńskiej prawo do poddanych wsi Kajszówki, do których rościli pretensje Tatarzy nowogródzcy : Kieńkiewicze

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information