Report a problem related to object: Stanisław August król polski nadaje Janowi Bakałowiczowi inżynierowi, majorowi wojsk koronnych szlachectwo i herb, zgodnie z uchwałą sejmu w r. 1774

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information