Report a problem related to object: Aleksander I car rosyjski, król polski mianuje urodzonego Aleksego Kosickiego starszego sierżanta porucznikiem Wojska Polskiego z dniem 31 maja 1823 r.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information