Report a problem related to object: Zygmunt III król polski nadaje Andrzejowi Massalskiemu marszałkowi grodzieńskiemu kasztelanię brzeską wakującą po Balcerze (Baltazarze) Strawińskim

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information