Report a problem related to object: Zygmunt August król polski prosi papieża o zatwierdzenie Mikołaja Wolskiego prepozyta płockiego, kustosza krakowskiego na wakujące po Janie Przerębskim biskupstwo chełmskie

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information