Report a problem related to object: Zygmunt krół polski na prośbę Michała i Fiodora Hulewiczów zatwierdza przedstawione przez nich dwa zapisy, które na ich rzecz uczyniła matka Maria Koziczyna : darowiznę trzeciej części dóbr Dołhe oraz zastaw dwóch części tych dóbr za 400 kop groszy ; ponadto akt darowizny przytacza w całości

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information