Report a problem related to object: Zygmunt III król polski zezwala Mikołajowi Wolskiemu z Podhajec marszałkowi nadwornemu, staroście krzepickiemu na wykupienie z rąk sukcesorów Andrzeja Kawki kopalni żelaza, zwanej Kawczyńską, znajdującej się nad rzeką Kostrzyną w starostwie krzepickim oraz na użytkowanie jej do końca życia

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information