Report a problem related to object: Zygmunt król polski zezwala, aby Jan Andrzej de Valentinis doktor medycyny, lekarz nadworny, prepozyt krakowski, sandomierski i trocki, który pragnie ufundować altarię w kościele ejszyskim, zbudował karczmę na gruncie plebańskim i aby dochody z karczmy wraz z czynszem rocznym, zwanym kapszczyną, przeznaczył na utrzymanie altarii

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information