Report a problem related to object: Zygmunt III król polski przywraca Mikołajowi Jerzemu Czartoryskiemu prawo kolatorskie do monasteru peresopnickiego fundowanego niegdyś przez królów polskich a nieprawnie, bez pozwolenia króla, odstąpionego oraz zezwala Czartoryskiemu, aby monaster ten z wszystkimi przynależnościami przeznaczył dla kolegium mansjonarzy przy nowo fundowanym kościele w Klewaniu, zobowiązując mansjonarzy do modlitw za żyjącego i zmarłych królów polskich

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information