Report a problem related to object: Zygmunt III król polski zezwala Stanisławowi Lubomirskiemu podczaszemu koronnemu, staroście sandomierskiemu, spiskiemu i białocerkiewskiemu, aby z rąk sukcesorów Adaukta Pieniążka wykupił tenutę grybowską z wszystkimi przynależnościami i trzymał ja do śmierci

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information