Report a problem related to object: Anna ze Sztemberku, wdowa po Aleksandrze Ostrogskim wojewodzie wołyńskim w imieniu swoim i dzieci: Katarzyny, Anny, Zofii Stanisławowej Lubomirskiej i zmarłego syna Pawła Janusza zatwierdza Janowi Świętosławskiemu, referendarzowi koronnemu, i jego synom darowizny i zapisy uczynione uprzednio oraz dodaje nowe od siebie. Wymienione są m. in. wieś, wójtostwo w Tryńczy i Gniewczynie oraz sumy pieniężne

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information