Report a problem related to object: Zygmunt III król polski zezwala Agnieszce z Mirowa Pieniążkowej na odstąpienie tenuty grybowskiej z wszystkimi przynależnościami synowi Mikołajowi Adauktowi Pieniążkowi oraz nadaje mu prawo dożywocia na tej tenucie

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information