Report a problem related to object: Stefan król polski na prośbę Hrehora Massalskiego sędziego ziemskiego grodzieńskiego poleca wpisać poniższy dokument do akt kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz zrobić wypis tego aktu, który poświadcza

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information