Report a problem related to object: Postylle Krześcianskiey Część Trzecia, w ktore na cały rok są wypisane Kazania o Świetych, z khtorych nauczyć się wszelki będzie mogł, co o prawdziwych Świętych dzierżeć, ma y w jakiey ie czci mieć: skąd też utwierdzony będzie w wierze prawdziwey y w powinnościach Krześciańskich

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information