Report a problem related to object: Stefan król polski zatwierdza wyrok sądu ziemskiego pińskiego wydany w sporze miedzy Cyrylem Terleckim władyką pińskim i turowskim a ziemianinem Michałem Teniuką o grunty i poddanych wsi Nienkowicze

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information