Report a problem related to object: Zygmunt August król polski potwierdza zamianę dóbr, którą uczynił jego ojciec król Zygmunt, oddając braciom : Stanisławowi, Janowi, Stefanowi i Jerzemu Fredrom wieś Morańce w zamian za połowę ich wsi Popowice

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information