Report a problem related to object: Zygmunt August król polski potwierdza, że Andrzej Górka zrzekł się swoich dziedzicznych praw do trzeciej części wsi Łagiewniki w pow. wiślickim, którą brat jego Łukasz w imieniu swoim i braci odstapił Stanisławowi Michowskiemu

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information