Report a problem related to object: Zygmunt król polski daje Stanisławowi Pieniążkowi dworzaninowi króla Zygmunta Augusta zezwolenie na wykupienie młyna w Grybowie z rąk młynarza Wacława

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information