Report a problem related to object: Zygmunt król polski daje Stanisławowi Pieniążkowi dworzaninowi swojemu, tenutariuszowi grybowskiemu prawo na wykupienie sołectwa we wsi Gródek, należącej do tenuty grybowskiej, z rąk Prokopa aktualnego posesora

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information