Report a problem related to object: Zygmunt król polski za wstawiennictwem Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, starosty lubaczowskiego zezwala Stanisławowi Sobolowi podstarościemu lubaczowskiego lokować wieś na prawie magdeburskim w miejcu zwanym Krółów Staw, która będzie nazywać się Tarnowskie, ponadto nadaje wymienionemu Sobolowi sołectwo w tej wsi, określając prawa i obowiązki sołtysa i poddanych

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information