Report a problem related to object: [Nekrolog. Inc.:] Dnia 23go czerwca 1894 roku, spoczął [...] Xiąże Władysław Czartoryski [...]

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information