Report a problem related to object: Zydowskie Okrucieństwa nad Naświętszym Sakramentem, y Dziatkami Chrześciańskimi : Ku temu przydana iest, tychże zdraycow zbrodnia, w Swinarowie pod Losicami popełniona, ktorą sądzono na Trybunale Lubelskim, Roku Pańskiego 1598

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information