Report a problem related to object: Poselstwo węgierskich posłow (...) do Naiȧsnieyszego Zygmunta Trzeciego, z laski Bozey Krola Polskiego y Szwedckiego, Wielkieº Ksiązęcia Litewskieo &c.&c. y do Ich M. Panow Rad y Stanow Koronnych Wzsystkich[!], w Krákowie na Seymie Wálnym Koronnym dniá wtorego Márcá w Roku Páńskim 1595 spráwowáne (...)

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information