Filters

Search for: [Title = Zygmunt król polski za wstawiennictwem Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, starosty lubaczowskiego zezwala Stanisławowi Sobolowi podstarościemu lubaczowskiego lokować wieś na prawie magdeburskim w miejcu zwanym Krółów Staw, która będzie nazywać się Tarnowskie, ponadto nadaje wymienionemu Sobolowi sołectwo w tej wsi, określając prawa i obowiązki sołtysa i poddanych]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information