Filters

Search for: [Title = Zygmunt król polski poświadcza, że z rąk Stanisława Kostki ze Sztemberku podskarbiego ziem pruskich otrzymał 1000 fl. tytułem podatku za rok 1539 uiszczonego przez radę miasta Gdańska]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information