Filters

Search for: [Title = Zygmunt król polski na podstawie dokumentu przedłożonego przez Hannę, wdowę po kniaziu Wasylu Kroszyńskim, zatwierdza prawo jej do dóbr Ostaszyn z przynależnymi wsiami \: Kajszówką, Wyszkowem i innymi w pow. nowogródzkim oraz dokument ten przytacza \; ponadto potwierdza tejże Hannie Kroszyńskiej prawo do poddanych wsi Kajszówki, do których rościli pretensje Tatarzy nowogródzcy \: Kieńkiewicze]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information