Filters

Search for: [Title = Zygmunt III król polski przywraca Mikołajowi Jerzemu Czartoryskiemu prawo kolatorskie do monasteru peresopnickiego fundowanego niegdyś przez królów polskich a nieprawnie, bez pozwolenia króla, odstąpionego oraz zezwala Czartoryskiemu, aby monaster ten z wszystkimi przynależnościami przeznaczył dla kolegium mansjonarzy przy nowo fundowanym kościele w Klewaniu, zobowiązując mansjonarzy do modlitw za żyjącego i zmarłych królów polskich]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information