Filters

Search for: [Title = Zygmunt August król polski wydaje wyrok w sporze między Ormianami a władzami miasta Lwowa, rozstrzygając sprawy dotyczące właściwości organów miejskich administracyjnych i sądowych w stosunku do praw i przywilejów Ormian nadanych przez króla Zygmunta Starego \; ponadto rozsądza także inne pretensje Ormian]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information