Filters

Search for: [Title = Zygmunt August król polski potwierdza zamianę dóbr, którą uczynił jego ojciec król Zygmunt, oddając braciom \: Stanisławowi, Janowi, Stefanowi i Jerzemu Fredrom wieś Morańce w zamian za połowę ich wsi Popowice]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information