Filters

Search for: [Title = Wizervnk y Szacvnek Mynic Wszelakich Cvdzoziemskich, iako które w Koronie Polskiey brane y wydawane bydz maią\: \/ Vczyniony przez Slawnego Kaspra Rytkiera probierza generaln\[go\] przysięgłe\[go\]\: \; Za Dozorem Wielmoznego Pana Iana Firleia z Dąbrowice, Podskarbiego Koronnego\: \; A za wlasnym roskazaniem Krola Ie\[go\] M. w druk wydany\: wedlug vchwaly Seymu Koronnego Warszawskiego, w roku 159 osmym]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information