Filters

Search for: [Title = Stefan król polski na prośbę Hrehora Massalskiego sędziego ziemskiego grodzieńskiego poleca wpisać poniższy dokument do akt kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz zrobić wypis tego aktu, który poświadcza]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information