Filters

Search for: [Title = Postylle Krześcianskiey Część Trzecia, w ktore na cały rok są wypisane Kazania o Świetych, z khtorych nauczyć się wszelki będzie mogł, co o prawdziwych Świętych dzierżeć, ma y w jakiey ie czci mieć\: skąd też utwierdzony będzie w wierze prawdziwey y w powinnościach Krześciańskich]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information