Filters

Search for: [Title = Poselstwo węgierskich posłow \(...\) do Naiȧsnieyszego Zygmunta Trzeciego, z laski Bozey Krola Polskiego y Szwedckiego, Wielkieº Ksiązęcia Litewskieo \&c.\&c. y do Ich M. Panow Rad y Stanow Koronnych Wzsystkich\[\!\], w Krákowie na Seymie Wálnym Koronnym dniá wtorego Márcá w Roku Páńskim 1595 spráwowáne \(...\)]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information