Filters

Search for: [Title = Obrona Sentencyey o sposobie zbawienia naszego przez Christusa Pana ktorą Faustus Socinus zamknął w Dysputacyey swoiey De Iesu Christo Seruatore. Napisana przeciwko szkryptowi X. Grzegorza Zarnowca ktory nazwał Apocatastasin, to iest Naprawa Artykułu o dosyć uczynieniu sprawiedliwości Bożey przez Christusa naszego Pana etc. Przytym przydana iest przedmowa do czytelnika w ktorey summatim wyznanie iest uczynione o Bogu iedynym y o Synu iego y o Duchu świętym\: a mianowicie o tym iakim sposobem przez śmierć Pana Christusowę grzechy nasze są oczyścione]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information