Filters

Search for: [Title = Krotka przestroga do braciey zboru ewanielickiego, przeciwko śmiałości y niewsthydliwości Soceńskiey a tosz Ariańskiey, ktorą roku tego 1600 wypuścili przeciwko zborowi Pańskiemu, ksiąszkami niewstydliwemi y nieprawdziwemi, lżąc y hańbiąc, a swoie brzydliwości zalecaiąc, y do nich ludzi wabiąc, vczyniona...]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information