Filters

Search for: [Title = Jehanka Lewkowna Kieńkiewicz z mężem i synami oświadcza, że zawarła dobrowolną ugodę z Hanną Wasyliewną Kroszyńską w taki sposób, że za sto kop groszy litewskich zrzekła się pretensji do dwóch poddanych \(służb\) z dóbr ostaszyńskich odziedziczonych po ojcu, do których Hanna Kroszyńska prawo swoje udowodniła przedstawionym przywilejem]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information