Filters

Search for: [Title = Anna ze Sztemberku, wdowa po Aleksandrze Ostrogskim wojewodzie wołyńskim w imieniu swoim i dzieci\: Katarzyny, Anny, Zofii Stanisławowej Lubomirskiej i zmarłego syna Pawła Janusza zatwierdza Janowi Świętosławskiemu, referendarzowi koronnemu, i jego synom darowizny i zapisy uczynione uprzednio oraz dodaje nowe od siebie. Wymienione są m. in. wieś, wójtostwo w Tryńczy i Gniewczynie oraz sumy pieniężne]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information