polski   English  
 

Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Manuscripts

Number of publications in collection: 17096

Frequently viewed

  1. Targi w Polszcze : Ceny 1350-1776, Excerpta et commentarii de pretiis rerum et foris in regno Poloniae saec. XIV-XVIII [450]
  2. Graduale de Dominicis iuxta ritum missalis de beatissimae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae de Monte Carmelo. Ad omnipotentis Dei gloriam, necnon eiusdem Virginis Carmeliticae honorem totiusque curiae caelestis iubilationem iussu superiorum elaboratum et conscriptum Anno Domini 1644 per P. F. Stanislaum Stolcensem exorcistam [394]
  3. Naruszewicz teka. 245 dokumentów z l. 1280-1305. T. 4, nr 38 [155]
  4. Naruszewicz teka. 235 dokumentów z l. 1456-1464. T. 19, nr 4 [123]
  5. Naruszewicz teka. 280 dokumentów z 1535 r. T. 52, nr 73 [116]
  6. Arnolf z Mirzyńca profesor prawa kanoniczego, rektor uniwersytetu krakowskiego, kanonik płocki, Mikołaj z Kalisza kanonik krakowski oraz Grzegorz z Mysłowic archidiakon kościołów lwowskich, doktorzy dekretów, sędziowie polubowni, wydają wyrok w sporze między uniwersytetem krakowskim i szlachetnym Walterem z Krakowa dziedzicem Trzebini o czynsz roczny 26 florenów zapisany na dobrach Trzebini, przytaczają przy tym dwa pełnomocnictwa z 2 marca 1462 r. oraz 29 maja 1462 r. [92]
  7. Skarb, T.2, Regestr pogłównego prowincyi wielkopolskiey 1674-1676 [78]
  8. Skarb, T.1, Regestr pogłównego prowincyi małopolskiey 1676 [67]
  9. Naruszewicz teka. 124 dokumenty z 1646 r. T. 140, spis treści [53]
  10. Commisio Cracoviae celebrata in A.D. 1596. Akta Komisji wyznaczonej do pertraktacji z posłami ces. w sprawie ligi antytureckiej w Krakowie z VIII 1596 r. [45]

More...

Recently added

Loading...